7.3.1. Pedagoginen arvio

7.3.1. Pedagoginen arvio

Tehostetun tuen aloittaminen perustuu kirjalliseen pedagogiseen arvioon, jonka laativat oppilaan opettajat hyödyntäen huoltajan luvalla oppilaalle tehtyjä muita suunnitelmia ja asiantuntijalausuntoja.