6.4. Perusopetuksen päättöarviointi

6.4. Perusopetuksen päättöarviointi

Opintojen aikana oppilaalle ja huoltajalle annetaan tietoa oppilaan suoriutumisen sen hetkisestä tilanteesta, eteenpäin ohjaavaa palautetta sekä tietoa päättöarvioinnin kriteereistä, jotka on määritelty opetussuunnitelman perusteissa. Kahdeksannen luokan arviointikeskustelu valmistaa oppilasta ja huoltajaa päättöarviointiin. Päättöarviointi ajoittuu vuosiluokille 7, 8 tai 9 sen mukaan, milloin oppiaineen opiskelu päättyy.

Oppilaan päättöarvosana perustuu oppilaan opintojen päättyessä osoittamaan osaamisen tasoon suhteessa oppimäärän tavoitteisiin ja päättöarvioinnin kriteereihin.