6.3.1 Oppilaan arviointi lukukauden ja -vuoden päättyessä

6.3.1. Oppilaan arviointi lukukauden ja -vuoden päättyessä

Lukuvuoden päättyessä oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan sanallisesti vuosiluokilla 1–4. Vuosiluokilla 5–6 annetaan numeroarviointi lukuun ottamatta taito- ja taideaineita ja vuosiluokilla 7–9 annetaan numeroarviointi kaikissa oppiaineissa.

Lukukauden päättyessä oppilaille annetaan väliarviointi. Koulu määrittelee väliarvioinnin muodon opetussuunnitelmassaan. Väliarviointi voi olla todistus tai esimerkiksi arviointikeskustelu tai portfolio. Numeerista väliarviointia ei anneta alkavasta aineesta vuosiluokilla 56.

Numeroarvioinnin lisäksi oppilaalle voidaan antaa sanallinen arvio myös vuosiluokilla 59 sekä väliarvioinnissa että lukuvuoden päättyessä.

6.3.1.jpg