6.5. Esi- ja perusopetuksessa käytettävät todistukset

6.5. Esi- ja perusopetuksessa käytettävät todistukset

Esiopetukseen osallistuneelle lapselle annetaan esiopetuksen päättyessä osallistumistodistus, joka on yhtenäinen koko kaupungin esiopetukselle.

Kouvolan perusopetuksen kouluissa käytetään yhtenäisiä lukuvuositodistuksia ja päättötodistuksia. Mikäli koululla annettava väliarviointi on todistus, käytetään kaupungin yhteistä todistusmallia.

Peruskoulun oppimäärän hyväksytysti suorittanut oppilas saa 9. luokan päättyessä päättötodistuksen. Tällöin hänelle ei anneta erillistä lukuvuositodistusta.