6.2.2. Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt

6.2.2. Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioon ottaminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt

Arvioinnissa huomioidaan oppilaan ikäkausi ja edellytykset. Palautteen antamisessa kiinnitetään huomiota oppilaan onnistumiseen ja edistymiseen.

Arviointimenetelmät valitaan siten, että niiden avulla oppilas pystyy osoittamaan osaamisensa. Lievätkin oppimisvaikeudet ja oppilaiden mahdollinen puutteellinen kielitaito tulee huomioida arviointia toteutettaessa. Mahdolliset erityiset painoalueet otetaan myös huomioon.