6.2.4. Oppiminen arvioinnin kohteena

6.2.4. Oppiminen arvioinnin kohteena

Oppimisen arviointi sisältää opinnoissa edistymisen ja osaamisen tason arviointia sekä palautteen antamista niistä. Vuosiluokkien 6 ja 9 hyvän osaamisen kriteerit on määritelty valtakunnallisissa opetussuunnitelmaperusteissa jokaisen oppiaineen kohdalla erikseen. Edistymistä tarkastellaan suhteessa aiempaan osaamiseen sekä asetettuihin tavoitteisiin.