6.2.6. Käyttäytyminen arvioinnin kohteena

6.2.6. Käyttäytyminen arvioinnin kohteena

Käyttäytymisen ohjaus ja käyttäytymiseen liittyvien tietojen ja taitojen opettaminen ovat osa koulun kasvatustehtävää. Käyttäytymisen arvioinnissa on erityisen tärkeää huolehtia, että arviointi ei perustu oppilaan persoonaan, temperamenttiin eikä muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

Käyttäytymisen arvioinnin osa-alueet ovat:

  • toisten ihmisten ja ympäristön huomioon ottaminen
  • yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja sääntöjen noudattaminen
  • asiallinen, tilannetietoinen käyttäytyminen ja hyvät tavat.

Koulut laativat opetussuunnitelmaansa koulukohtaiset tavoitekuvaukset eri osa-alueille.