6.2.1. Arvioinnin perustuminen tavoitteisiin ja kriteereihin

6.2.1. Arvioinnin perustuminen tavoitteisiin ja kriteereihin

Arvioinnin sekä palautteen antamisen oppilaille tulee aina perustua opetussuunnitelman tavoitteisiin.

Yleisen oppimäärän mukaan opiskelevan erityisen tuen oppilaan suorituksia arvioidaan suhteessa yleisen oppimäärän tavoitteisiin. Yksilöllistetyn oppimäärän mukaan opiskelevien oppilaiden suorituksia arvioidaan suhteessa henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin.