5.1. Yhteinen vastuu esiopetus- ja koulupäivästä

5.1. Yhteinen vastuu esiopetus- ja koulupäivästä

Keskeisenä tavoitteena oppimista ja hyvinvointia edistävän esiopetuksen ja koulutyön järjestämisessä on luoda edellytykset sille, että oppilas voi hyvin turvallisessa oppimisympäristössä. Päiväkodissa ja koulussa toimivien kaikkien aikuisten velvollisuus on huolehtia siitä, että niin oppilaan kuin esiopetuksessa olevan lapsen oikeudet toteutuvat ja hänelle annetaan tarpeellista, oikea-aikaista tukea.

Jokaisella opettajalla on vastuu opetusryhmänsä toiminnasta, oppimisesta ja hyvinvoinnista. Opettajan velvollisuus on myös pyrkiä tunnistamaan oppilaan vaikeudet varhaisessa vaiheessa sekä mahdollisuuksien mukaan ennaltaehkäistä oppimisen ongelmien kasautuminen. Päiväkodin ja koulun aikuiset toimivat tiiviissä vuorovaikutuksessa sekä keskenään että yhteistyössä kotien kanssa.

Esiopetuksessa ja koulussa oppilaalla on oma vastuunsa yhteisössä. Sekä päiväkodeissa että kouluissa korostetaan toisen ihmisen loukkaamattomuutta, työn ja työrauhan kunnioittamista sekä sovituista asioista ja tehtävistä huolehtimista.

Päiväkodeilla ja kouluilla on ajantasaiset turvallisuussuunnitelmat sekä oppilashuollon yksikkökohtaiset suunnitelmat, joihin on kirjattu toimenpiteet ja vastuut oppilaan hyvän ja turvallisen koulupäivän takaamiseksi.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä