4.1. Toimintakulttuurin merkitys ja kehittäminen

Toimintakulttuurin kehittymisen perusedellytyksenä on toisia arvostava, avoin, vuorovaikutteinen ja luottamusta rakentava keskustelu hallinnon ja koulujen ja päiväkotien sekä erilaisen sidosryhmien kesken. Toimintakulttuurin kehittyminen edellyttää aikuisilta vastuullista tapaa toimia eri tilanteissa sekä sitoutumista asetettuihin tavoitteisiin.

Päiväkodin ja koulun opetussuunnitelmassa täsmennetään päiväkodin ja koulun oma toimintakulttuuri, oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämisen tavoitteet, yhteiset toimintaperiaatteet, yhteistyön muodot sekä muun koulutyön käytännön toteuttaminen. Vuosittaisessa suunnitelmassa on mahdollista täsmentää toimintakulttuuriin liittyviä asioita.

Kouvolan esi- ja perusopetuksen tavoitteena on luoda toimintakulttuuria, joka edistää oppimista ja kasvamista, osallisuutta, hyvinvointia ja kestävää elämäntapaa. Koulun ja päiväkodin opetussuunnitelmassa määritellään, miten opetussuunnitelman perusteiden toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat periaatteet toteutuvat arjen työssä.

Koulun ja päiväkodin toimintakulttuuria muovataan yhdessä lasten ja nuorten sekä heidän huoltajiensa kanssa. Toimintakulttuurin muodostumisessa on tärkeää tehdä yhteistyötä päiväkoteja ja koulua lähellä olevien sidosryhmien kanssa. Yhteistyön muodot ja sisällöt määritellään tarkemmin päiväkodin ja koulun opetussuunnitelmassa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä