4.4. Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

4.4. Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet

Opetuksen eheyttämisen tavoitteena on kokonaisuuksien ymmärtäminen, yhteistyö, vuorovaikutus ja tiedon syventäminen sekä innovatiivisuus ja luovuus. Eheyttämisessä huomioidaan, että lasta ja nuorta ympäröivä maailma on täynnä erilaisia asioita, jotka liittyvät oppimiseen. Opetuksen eheyttämisessä nähdään myös, että oppilaan elämä on kokonaisuus ja päiväkodissa ja koulussa tuetaan sitä.

Mitä pienempi lapsi on kysymyksessä, sitä vahvemmin hänen omat kiinnostuksen kohteensa ovat eheyttämisen lähtökohtana. Myös isommilla oppilailla on oikeus eheyttämisen kautta yhteisöllisyyttä tukevaan toimintakulttuuriin. Heillä on oikeus oppia tietojen soveltamista ja saada kokemuksia osallistumisesta. Opetuksen eheyttämisen kautta opittavien asioiden merkitys omaan elämään vahvistuu.

Kouluja rohkaistaan käyttämään oppiainejakoisuutta vain silloin, kun se on välttämätöntä. Mitä nuorempi lapsi on, sitä enemmän koulussa tai päiväkodissa tapahtuvasta opiskelusta on eheytettyä (ks. kaavio). Myös yläluokkien opiskelusta tulee vuosittain tapahtua eheytetysti vähintään 10 % oppiaineiden välisenä yhteistyönä.

Monialaiset oppimiskokonaisuudet edistävät opetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja laaja- alaisen osaamisen kehittymistä. Koulujen vuosittaisissa suunnitelmissa määritellään vuosittain vähintään yksi pitkäkestoinen, oppilaan kokemusmaailmaan kuuluva ja sitä avartava ilmiö, joka voi olla aihepiiriltään ajankohtainen, paikallinen tai yhteiskunnallisesti merkittävä. Ilmiö voi olla myös yhteisesti opittava taito. Vuosittaisissa suunnitelmissa määritellään kunkin ilmiön käsittelylle tavoitteet ja sisällöt, toteuttamistapa ja arviointi. Ilmiöiden käsittelyssä on otettava huomioon sen pitkäkestoisuus, koulussa oppiaineiden välinen yhteistyö sekä yhteistyö huoltajien kanssa. Oppilaiden osallistuminen ilmiön valintaan, toteuttamiseen ja arviointiin on välttämätöntä.Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä