2.2.1. Tuntijako

Tuntijako

Kouvolan perusopetuksessa noudatetaan valtioneuvoston määräystä tuntijaosta (Valtioneuvoston asetus 422/2012). Paikallisesti on määritelty, mitä kaikille yhteisiä oppiaineita ja kuinka paljon kullakin vuosiluokalla opetetaan. Koulukohtaisia painotuksia ja käytännönjärjestelyjä voidaan tehdä taide- ja taitoaineissa sekä valinnaisaineissa. Lisäksi yläkoulussa jaksotetaan koulukohtaisesti opetusta ruotsin kielessä, terveystiedossa ja oppilaanohjauksessa. Näistä jokaista oppiainetta on opetettava yläkoulun kaikilla vuosiluokilla. Kukin koulu määrittelee oman tuntijakonsa noudattaen kaupungin yhteisessä opetussuunnitelmassa sovittuja linjauksia.

Ruotsinkielisessä opetuksessa (Svenska skolan) olevien oppilaiden ja äidinkieleltään viittomakielisten oppilaitten opetuksessa noudatetaan omaa tuntijakoa, jossa on otettu huomioon ruotsin kielen ja viittomakielen opiskelun vaatimukset opiskelussa.

Kouvolan kaupungin perusopetuksen vuosiluokkien 1–9 vähimmäistuntijako on tämän opetussuunnitelman liitteenä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä