2.2. Perusopetus

Perusopetus

Kouvolassa perusopetusta annetaan suomen kielellä lukuun ottamatta Svenska Skolania, jossa opetuskielenä on ruotsi. Viittomakieltä äidinkielenään opiskeleva oppilas ohjataan lähikouluun, jossa hänelle varmistetaan riittävä tuki.

Opetus järjestetään osittain eheytettynä. Eheytetty opetus painottuu alaluokille ja ainejakoisuus lisääntyy yläkoulussa. Eheytetty opetus kuvataan opetussuunnitelman luvussa 4.4.