2.1. Esiopetus

Esiopetus

Esiopetus järjestetään kouluissa, kaupungin päiväkodeissa sekä ostopalveluna yksityisissä päiväkodeissa. Esiopetusta annetaan suomen kielellä sekä Svenska Lekskolanissa ruotsin kielellä.

Esiopetusta järjestetään vähintään 700 tuntia koulujen työpäivinä lukuun ottamatta lauantaityöpäiviä.