10.2. Muut valinnaiset aineet

10.2. Muut valinnaiset aineet

Koulu päättää kaupungin tuntijaon puitteissa omassa opetussuunnitelmassaan taide- ja taitoaineiden valinnaisaineiden sekä muiden valinnaisaineiden jakamisesta koulukohtaisesti. Koulu määrittelee opetussuunnitelmassaan tai vuosittaisessa suunnitelmassaan valinnaisaineiden tavoitteet ja sisällöt.