4. luokka

49.6. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 4. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

T1 kannustaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,

mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista.

Lähiympäristön muutokset

Valokuvaus ja vanhojen kuvien tarkastelu

Liikkuva kuva, esim. animaatio

T2 rohkaista oppilasta harjoittelemaan näkemystensä perustelemista

S1 Omat kuvakulttuurit: Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin.

S3 Taiteen maailmat: Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja vastaanottamiseen.

Valokuvauksen peruskäsitteet: esim. kamera, objektiivi, linssi, zoomaus

Kuvakoot

Kansainvälisyys: esim. maahanmuuttajien kuvakulttuurit

Virtuaalivierailu esim. virtuaalimuseoon

T4 ohjata oppilasta käyttämään monipuolisesti erilaisia materiaaleja,tekniikoita ja ilmaisun keinoja

S3 Taiteen maailmat: Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin ja taiteen eri lajeihin.

Monipuoliset tekniikat

Maalaus: valöörit, valo ja varjo

Piirustus: hiili ja lyijykynä

Muovailu: savi ja muovailuvaha, esim. makkaratekniikka, kovertaminen

Sekatekniikka

T5 ohjata oppilasta kuvallisten taitojen kehittämiseen yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

S1 Omat kuvakulttuurit: Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.

Vuotuiset juhlat

Animaatiot

T6 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kuvallisen viestinnän tapoihin

S2 Ympäristön kuvakulttuurit: Sisältöjä valitaan monipuolisesti mediasta.

S3 Taiteen maailmat: Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin.

Valokuva

Tekijänoikeudet

Vastuullinen kuvan käyttö sosiaalisessa mediassa

T7 ohjata oppilasta tarkastelemaan kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä

S1 Omat kuvakulttuurit: Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessamuihin kuvakulttuureihin.

S3 Taiteen maailmat: Opetuksen sisällöt valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotetusta kuvataiteesta.

Suomalaiset taiteilijat

Realismi, abstraktismi

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan visuaalista kulttuuria katsojan näkökulmista

S1 Omat kuvakulttuurit: Oppilaiden kuvakulttuureja tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin.

S3 Taiteen maailmat: Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen vastaanottamiseen.

Suomalaisen kulttuurin tunnettuja teoksia, esim. Kalevala