Englannin kieli A1-oppimäärä vuosiluokilla 7-9

Englannin A1-oppimäärän opetus vuosiluokilla 7-9

34.9. Oppimisympäristöt ja työtavat vuosiluokilla 7–9

Opettajan tehtävä on luoda hyvä työrauha ja rohkaiseva ilmapiiri. Ryhmäytyminen on tärkeää. Leikkimieliset kilpailut edesauttavat ryhmäytymistä. Pari- ja ryhmätyöt ovat tärkeitä tapoja edesauttaa suullista kielitaitoa. Autenttinen materiaali lisääntyy. Oppilaille tarjotaan mahdollisuutta käyttää kieltä myös autenttisissa tilanteissa, kuten yhteydenpitoon muun kielisten oppilaiden kanssa. Opiskelussa voidaan hyödyntää eurooppalaista kielisalkkua.

34.10. Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vuosiluokilla 7–9

Selkeät, johdonmukaiset toimintatavat helpottavat opiskelua. Opettaja käyttää erilaisia opetusmenetelmiä ja kertoo erilaisista oppimistekniikoista. Opetuksessa tarjotaan haasteita myös nopeammin edistyville. On huomioitava myös erilaiset tavoitteet jatko-opintojen suhteen. Oppimisvaikeudet saattavat kasvaa siirryttäessä yläkouluun.

34.11. Oppilaan oppimisen arviointi vuosiluokilla 7–9

Arviointi on monipuolista ja jatkuvaa, ja siinä otetaan huomioon kaikki kielen osa-alueet: kielenopiskelutaidot, vuorovaikutustaidot, taito tulkita tekstejä ja taito tuottaa tekstejä. Myös kulttuurintuntemusta arvioidaan. Arvioinnissa annetaan oppilaalle mahdollisuus painottaa itselleen luontevia ilmaisumuotoja. Omien tavoitteiden asettaminen ja oppilaan oma arviointi siitä, onko tavoitteisiin päästy, on tärkeää. Päättöarvioinnilla määritellään, miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanut englannin kielen A-oppimäärän tavoitteet. Osaaminen kielitaidon eri osa-alueilla kehittyy kumuloituvasti.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä