Englannin kieli A1-oppimäärä vuosiluokilla 3-6

Englannin kieli A1-oppimäärä vuosiluokilla 3-6

34.2. Oppimisympäristöt ja työtavat vuosiluokilla 3–6

Oppimisympäristön tulee mahdollistaa pelit, leikit, laulut ja toiminnallinen oppiminen. Oppimista tapahtuu paljon myös koulun ulkopuolella. Painopiste on suullisissa taidoissa. Hyvän työrauhan ja rohkaisevan ilmapiirin luominen on tärkeää, jotta oppilaat uskaltavat yrittää. Eläytyminen erilaisiin rooleihin helpottaa kielen tuottamista. Pikkuhiljaa siirrytään omien ajatusten tuottamiseen myös kirjallisesti mallien mukaan. Harjoitellaan oman mielipiteen ja ajatusten kertomista.

34.3. Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vuosiluokilla 3–6

Selkeät, johdonmukaiset toimintatavat helpottavat opiskelua. Oppilaalle tarjotaan mahdollisuus osoittaa taitoja suullisesti kirjallisten tuotosten sijaan. Opettaja käyttää erilaisia opetusmenetelmiä ja kertoo erilaisista oppimistekniikoista. Opetuksessa tarjotaan haasteita myös nopeammin edistyville.

34.4. Oppilaan oppimisen arviointi vuosiluokilla 3–6

Arviointi on monipuolista ja jatkuvaa, ja siinä otetaan huomioon kaikki kielen osa-alueet: kielenopiskelutaidot, vuorovaikutustaidot, taito tulkita tekstejä ja taito tuottaa tekstejä. Myös kulttuurintuntemusta arvioidaan. Omien tavoitteiden asettaminen ja oppilaan oma arviointi siitä, onko tavoitteisiin päästy, on tärkeää.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä