Äidinkieli ja kirjallisuus vuosiluokilla 3-6

Äidinkieli ja kirjallisuus vuosiluokilla 3-6

29.2. Oppimisympäristöt ja työtavat vuosiluokilla 3–6

Tavoitteena on kielellisesti virikkeinen ja yhteisöllinen toimintaympäristö, jossa oppilaiden näkemyksiä arvostetaan ja jossa on mahdollisuus tarkastella ja tuottaa tekstejä yksin ja yhdessä turvallisesti myös viestintäteknologian avulla.

Työtavat sisältävät toiminnan, tekemisen ja autenttisten oppilasta kiinnostavien tekstien tulkintaa ja läpikäymistä. Käytetään myös teatterista johdettuja toimintamuotoja, joita voidaan soveltaa eri opetuskokonaisuuksissa. Tuodaan enemmän esiin oppilaan mielenkiinnon kohteita ja analysoidaan niitä läpi eri ikäkausiin sopivilla tavoilla. Hyödynnetään koulun ulkopuolista kulttuuri- ja mediatarjontaa.

 • luokalla painottuvat tarinallisuus, pelit ja leikit sekä kirjaston käyttö.
 • luokalla painottuvat viestintäympäristöt, oma mielipide ja sanojen sisällöt sekä luokitukset
 • luokalla painottuvat media, kulttuurin monimuotoisuus, oma kielitietous ja identiteetti.
 • luokalla painottuvat yhteisöllisyys, kulttuuri ja toisten huomioiminen kulttuurisidonnaisesti.

29.3. Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vuosiluokilla 3–6

 • Erilaisten tekstien tuottaminen, ja tekstitaitojen syventäminen
 • Erilaisten tekstien lukeminen ja niiden ymmärtäminen
 • Medioihin tutustuminen ja niiden hyödyntäminen
 • Yksittäinen ja yhteisöllinen tuki
 • Työtapojen ja opiskelustrategioiden monipuolinen tarkastelu ja sovellutus
 • Käsitteiden opetuksen selkeyttäminen ja media kiinteästi mukaan
 • Oman tason ja kiinnostuksen mukainen autenttinen kirjallisuus ja sen hyödyntäminen
 • Tekstien tuottaminen ja oikeinkirjoituksen harjaannuttaminen

29.4. Oppilaan oppimisen arviointi vuosiluokilla 3–6

 • Monipuolinen ja konkreettinen palaute
 • Taitojen monipuolinen dokumentointi ja tarkastelu
 • Tieto kirjallisuudesta ja kulttuurista
 • Oman ja muiden työn arviointi
 • Omaehtoiseen lukemiseen ja lukutaidon ylläpitoon tähtääminen

Arvosana on suhteessa paikalliseen opetussuunnitelmaan ja arvoihin. 6. vuosiluokan arvioinnissa käytetään valtakunnallisia kriteerejä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä