Äidinkieli ja kirjallisuus vuosiluokilla 7-9

Äidinkieli ja kirjallisuus vuosiluokilla 7-9

29.9. Oppimisympäristöt ja työtavat vuosiluokilla 7–9

Tavoitteena on rakentaa yhteisöllinen ja oppimaan oppimisen taitojen kehittymistä edistävä oppimisympäristö, joka tarjoaa runsaasti kielellisiä virikkeitä sekä mahdollisuuksia etsiä, käyttää ja tuottaa tietoa laajoistakin tekstikokonaisuuksista myös monimediaisissa ympäristöissä. Oppimisympäristöön kuuluu myös koulun ulkopuolinen kulttuuri- ja mediatarjonta.

Työtavat valitaan niin, että luetun ymmärtämisen strategioiden hallinta vahvistuu ja tekstin tuottamisen prosessit sujuvoituvat.

Tekstien ymmärtämistä, tulkitsemista ja analysoimista harjoitellaan monenlaisilla ikäkaudelle sopivilla ja kiinnostavilla autenttisilla teksteillä, jotka tarjoavat runsaasti kielellisiä virikkeitä ja laajentaa oppilaan tekstitietoisuutta.

Opetusta eheytetään prosessi- ja projektityöskentelyn avulla.

Draamaa integroidaan ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyyn.

Jokaisen oppilaan viestijäkuvaa vahvistetaan vuorovaikutusharjoituksin.

  • luokalla painottuvat ryhmätaidot ja kielitieto. Kirjallisuudessa lastenkirjallisuudesta siirrytään kohti nuortenkirjallisuutta.
  • luokalla painottuvat media ja kotimainen kirjallisuus.
  • luokalla painottuvat kantaa ottavat tekstit ja työelämän tekstit. Kirjallisuudessa painotetaan maailmankirjallisuutta ja nuortenkirjallisuudesta siirrytään kohti aikuistenkirjallisuutta.

29.10 Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vuosiluokilla 7–9

Eriyttäminen tapahtuu yksilöllisesti. Oppilas otetaan mukaan mahdollisimman paljon oppituntien suunnitteluun ja oman oppimisensa arviointiin. Tällöin oppilas voi määrittää itse esimerkiksi sen, millaisen autenttisen tekstin valitsee.

Oppilaan oppimista koulussa ja sen ulkopuolella tuetaan auttamalla häntä löytämään ja käyttämään itselleen sopivia opiskelustrategioita sekä tunnistamaan omia vahvuuksiaan.

29.11 Oppilaan oppimisen arviointi vuosiluokilla 7–9

Oppimisen arviointi on monipuolista, ohjaavaa ja kannustavaa. Arviointi on kiinteä osa oppimisprosessia.

  • Oppimisessa arvioidaan tasapuolisesti kaikki neljä tavoitealuetta:
  • S1 vuorovaikutustilanteissa toimiminen
  • S2 tekstien tulkitseminen
  • S3 tekstien tuottaminen
  • S4 kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä