15. Musiikki vuosiluokilla 1-2

15. Musiikki vuosiluokilla 1-2

image.jpeg
Musiikki oppiaineena on jatkumo esiopetuksen oppimiskokonaisuuksille Ilmaisun monet muodot.

15.1. Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1–2

Musiikissa opitaan itseilmaisua musiikin eri keinoin, vuorovaikutusta sekä ryhmässä toimimista laulaen ja leikkien. Huomioidaan musiikin tervehdyttävä vaikutus, sanojen ja laulujen merkitykset ja tulkinta. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään esimerkiksi käyttämällä erilaisia musiikkisovelluksia.

15.2. Oppimisympäristöt ja työtavat vuosiluokilla 1–2

  • Monipuoliset ja laaja-alaiset työtavat
  • Toiminnallisuus ja liike työtapana
  • Musiikilla leikitään, kokeillaan ja improvisoidaan
  • Luovuuden huomioiminen
  • Lasten kiinnostuksen vahvistaminen musiikkia kohtaan
  • Myönteiset musiikkikokemukset ja -elämykset
  • Hyödynnetään monipuolisesti eri yhteistyötahoja

15.3. Ohjaus, eriyttäminen ja tuki vuosiluokilla 1–2

Vahvistetaan oppilaan yhteistyötaitoja, itsetuntoa ja oma-aloitteisuutta

Ryhmävalinnat ja erilaisten kiinnostuksen kohteiden huomioiminen eriyttämisessä

15.4. Oppilaan oppimisen arviointi vuosiluokilla 1–2

Arvioinnissa monipuolinen näyttö

Oppilasarviointi on oppilasta ohjaavaa ja rohkaisevaa