16. Kielen rikas maailma esiopetuksessa

16. Kielen rikas maailma esiopetuksessa


image.jpeg

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

Edistetään lasten kielellistä kehitystä ja vuorovaikutustaitoja.

Lasten kielellinen tietoisuus kehittyy.

Tuetaan lasten lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen valmiuksia herkkyystasot huomioiden.

Tuetaan lasten kulttuurisen ja kielellisen identiteetin sekä kielitietoisuuden kehittymistä.

Vahvistetaan lasten kiinnostusta kieliin ja kulttuureihin.

· puhutun ja kirjoitetun kielen havainnoiminen, tutkiminen ja kokeileminen

· tutustuminen kielen rakenteeseen (äänne, kirjain, tavu ja sana)

· runot, lorut ja lastenkirjallisuus

· kielellä leikkiminen

· puhumisen, kerronnan ja kuuntelun harjoittelu

· lasten omien tekstien ja tarinoiden tuottaminen

· monipuoliset vuorovaikutustilanteet

· omaan sekä lähiympäristön puhuttuihin kieliin ja kulttuureihin tutustuminen

· toiminnallisuus ja liikkuminen oppimisen osana

· kirjaston tai kirjastoauton käyttö ja hyödyntäminen

· draama ja teatteri