Ohjeet työselostuksen tekemiseen

Ohjeet työselostuksen tekemiseen

ESIMERKKINÄ TYÖSELOSTUS HAPPAMUUDESTA JA EMÄKSISYYDESTÄ.

Työselostusohjetta voi soveltaa muihinkin aiheisiin.

Kansilehti

Määrämuotoinen kansilehti, jolta löytyy työn nimi, tekijöiden nimet


1. Johdanto

Johdannossa tutkittu ilmiö kuvataan lyhyesti. Eli tässä tapauksessa kerrotaan, että tutkittavana oli happamuus ja emäksisyys

2. Teoreettiset lähtökohdat

Tässä kappaleessa esitetään työn teoreettinen perusta. Asia esitetään omin sanoin kopioimatta lähteen tekstiä.

Tässä työssä tulisi kertoa ainakin happamuuden ja emäksisyyden määritelmät sekä selittää pH asteikko. Tässä kappaleessa voit myös esittää taulukoita eri aineiden pH arvoista. Näitä taulukoita voi verrata omiin tuloksiin johtopäätökset –kappaleessa

3. Mittauslaitteisto ja kokeelliset menetelmät

Tässä esitellään käytetty koelaitteisto ja kuvataan suoritetut mittaukset. Kuvien/kaaviokuvien käyttö on suotavaa. Tässä kappaleessa siis kerrot hyvällä suomenkielellä mitä mittasit ja miten.

4. Havainnot

Tässä kappaleessa esitetään tulokset, eli mittaamiesi aineiden pH arvot. Tulokset voi esittää esimerkiksi taulukossa.

5. Johtopäätökset

Kappaleessa arvioidaan saatuja tuloksia, niiden oikeellisuutta, verrataan niitä teoreettisiin arvoihin (=esim. kirjasta tai netistä löytyviin) arvoihin. Kappaleessa esitetään myös muita huomioita työstä.

Lähdeluettelo

Lähdeluetteloon merkitään käytetyt kirjalliset lähteet.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä