Kirkonkylän koulu

Kirkonkylän koulu

Valkealan Kirkonkylän koulussa opiskelee 250 oppilasta vuosiluokilla 1-6 lukuvuonna 2018 - 2019. Oppilaista noin 40 on uusia ekaluokkalaisia. Koulu toimii väistötiloissa, jotka sijoittuvat puretun koulun piha-alueelle. Koulussa työskentelee 17 opettajaa, 7 koulunkäynninohjaajaa, oppilashuoltohenkilöstöä, koulusihteeri ja rehtori. 

Koulussa kiinnitetään erityistä huomiota turvalliseen ja terveelliseen oppimisympäristöön. Kunnioitamme ja arvostamme toisiamme. Annamme laadukasta opetusta uuden opetussuunnitelman mukaan ja sitä soveltaen. 

Valkealassa on erinomaiset edellytykset laajentaa opetusta koulun tilojen ulkopuolelle. Uuden Valkealan Yhtenäiskoulun (luokat 1 - 9) projektisuunnittelu on käynnistynyt.