1. Opetussuunnitelman perusteet ja Kouvolan esi- ja perusopetuksen yhteinen opetussuunnitelma

Opetussuunnitelman perusteet ja Kouvolan esi- ja perusopetuksen yhteinen opetussuunnitelma

Kouvolan esi- ja perusopetuksen yhteinen opetussuunnitelma on laadittu perustuen valtakunnallisiin esi-ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteisiin (2014). Tämän yhteisen opetussuunnitelman lisäksi jokainen päiväkoti ja koulu laatii oman opetussuunnitelmansa, jossa täsmennetään kunnallisessa opetussuunnitelmassa määriteltyjä asioita.

Valtakunnalliset perusteet, kunnan opetussuunnitelma sekä päiväkodin ja koulun
opetussuunnitelma muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden.

Kouvolan esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma on laadittu varhaiskasvatuksen,
perusopetuksen ja eri sidosryhmien yhteistyönä.