8.3. Yksilökohtainen oppilashuolto

8.3. Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia terveydenhuoltopalveluita sekä oppilashuollon kuraattori-, psyykkari- ja psykologipalveluita.

Varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa laaditaan oppilaskohtaiset oppilashuoltokertomukset, joita käsittelevät vain yksilökohtaiseen asiantuntijaryhmään kuuluvat henkilöt. Oppilashuoltokertomukset talletetaan ja säilytetään erillisten ohjeiden mukaisesti. Terveydenhuollon henkilöstö, psyykkarit, kuraattorit sekä psykologit kirjaavat lisäksi omat kirjauksensa potilaskertomuksiin ja asiakaskertomuksiin.

Neuvolat
Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto