8.1. Monialainen oppilashuollon yhteistyö

8.1. Monialainen oppilashuollon yhteistyö

Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ja tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös muiden toimijoiden kanssa, esimerkiksi perhe- ja nuorisoneuvola, lapsiperhepalvelut, lasten ja nuorisopsykiatrian yksiköt, nuorisopalvelut. Koulussa oppilashuollon palveluita ovat kouluterveydenhuolto sekä kuraattori-, psykologi- ja psyykkaripalvelut. Päiväkotien esiopetuksessa oppilashuollon palveluita ovat lastenneuvola-, psykologi- ja kuraattoripalvelut.

Oppilashuollon toiminnasta tiedotetaan huoltajille koulun sisäisillä tiedotuskanavilla vanhempainilloissa sekä erillisillä tiedotteilla. Oppilaiden ja huoltajien osallisuus oppilashuollossa huomioidaan yhteisöllisessä oppilashuollon suunnittelussa.

Monialaista oppilashuoltoa säätelee sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolaki että perusopetuslaki.

8.1..jpg