7.4.4. Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen

7.4.4. Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen

Ennen oppimäärän yksilöllistämistä oppilaan opetusta on eriytettävä monipuolisesti, tuettava eri tukimuodoilla ja oppiaineessa on täytynyt olla määriteltynä erityiset painoalueet. Mikäli oppilas ei annetusta tuesta ja oppiaineen keskeisien sisältöjen tavoitteisiin keskittymisestä huolimatta kykene suorittamaan oppiainetta hyväksytysti, oppiaineen oppimäärä voidaan yksilöllistää.

Oppiaineen yksilöllistämisestä määrätään erityisen tuen päätöksessä.

Yksilöllistetyn oppiaineen tavoitetaso tulee määritellä jokaiselle oppilaalle yksilöllisesti juuri hänen edellytystensä mukaiseksi, mutta kuitenkin riittävän vaativaksi. Tavoitteet kuvataan selkeästi oppiaineittain ja oppisisällöt kirjataan yksityiskohtaisesti oppilaan HOJKS:aan.

Ensisijaisena vaihtoehtona on aina oppimäärän yksilöllistäminen. Oppiaineesta vapauttamista tulee välttää.

Huoltajalle ja oppilaalle tulee informoida, mitä vaikutuksia mahdollisella yksilöllistämisellä tai oppiaineesta vapauttamisella on jatko-opintoihin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä