7.4.3. Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

7.4.3. Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

Erityisen tuen piirin kuuluvalle oppilaalle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma, HOJKS, yksikön sisällä sovittujen työnjakojen mukaisesti (prosessiohjaaja, esiopettaja, luokanopettaja, erityisluokanopettaja, ryhmänohjaaja, aineenopettaja tai erityisopettaja). Päiväkodinjohtaja ja koulun rehtori ovat vastuussa siitä, että HOJKS tehdään kaikille oppilaille, joilla on erityisen tuen päätös ja siitä, että asiakirja päivitetään vähintään kerran vuodessa.

HOJKS tehdään yhteistyössä oppilaan, huoltajien ja oppilasta opettavien opettajien kanssa. Erityisopettajan roolia asiantuntijana korostetaan HOJKS-prosessissa. HOJKS:ssa asetettuja tavoitteita oppilaan kasvun ja oppimisen tukemiseksi toteutetaan HOJKS:ssa sovitun työnjaon mukaisesti. Erityisen tuen järjestämisen tapaa arvioidaan vuosittain ja esitetään tarvittaessa erityisen tuen päätöksen muuttamista tai purkamista.

Esiopetuksessa arvioidaan erityisen tuen vaikuttavuutta jatkuvasti yhteistyössä huoltajan, kasvatushenkilöstön ja asiantuntijoiden kanssa. Kouluissa oppimisen ja koulunkäynnin ryhmä tukee omalta osaltaan oppilaalle toteutettavaa erityistä tukea. Ryhmä käynnistää tarvittaessa uudelleen pedagogisen selvityksen prosessin ja esittää erityisen tuen päätöksen muuttamista tai purkamista.

Erityisen tuen purku edellyttää kirjallista esitystä, joka käsitellään muiden erityisen tuen esitysten prosessin mukaisesti.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä