6.3.1 Oppilaan arviointi lukukauden ja -vuoden päättyessä

6.3.1. Oppilaan arviointi lukukauden ja -vuoden päättyessä

Lukuvuoden päättyessä oppilaan oppimista, työskentelyä ja käyttäytymistä arvioidaan sanallisesti vuosiluokilla 1–4. Vuosiluokilla 5–6 annetaan numeroarviointi lukuun ottamatta taito- ja taideaineita ja vuosiluokilla 7–9 annetaan numeroarviointi kaikissa oppiaineissa.

Lukukauden päättyessä oppilaille annetaan väliarviointi. Koulu määrittelee väliarvioinnin muodon opetussuunnitelmassaan. Väliarviointi voi olla todistus tai esimerkiksi arviointikeskustelu tai portfolio. Numeerista väliarviointia ei anneta alkavasta aineesta vuosiluokilla 56.

Numeroarvioinnin lisäksi oppilaalle voidaan antaa sanallinen arvio myös vuosiluokilla 59 sekä väliarvioinnissa että lukuvuoden päättyessä.

6.3.1.jpg

Kaipiaisten koulun arvioinnin aikataulu

Syksy, väliarviointi

Kevät, lukuvuosiarviointi

Käyttäytyminen

1.

Sanallinen arviointi syyslukukauden lopussa

Sanallinen

Sanallinen

Arviointikeskustelu

2.

Sanallinen arviointi syyslukukauden lopussa

Sanallinen

Sanallinen

Arviointikesk.

3.

Sanallinen arviointi syyslukukauden lopussa

Sanallinen

Sanallinen

4.

Sanallinen arviointi syyslukukauden lopussa

Sanallinen

Sanallinen

5.

Numeroarviointi syyslukukauden lopussa

Numero *)

Numero

6.

Numeroarviointi syyslukukauden lopussa

Numero *)

Numero

Arviointikesk.

7.

Koulu määrittelee muodon

Numero

Numero

8.

Koulu määrittelee muodon

Numero

Numero

Arviointikeskustelu

9.

Koulu määrittelee muodon

Numero

**)

*) Taide- ja taitoaineissa sanallinen

**) Mikäli oppilaalle annetaan 9. luokan keväällä lukuvuosiarviointi, numero

Ylläolevassa taulukossa on määritelty Kaipiaisten koulussa
annettavan arvioinnin aikataulutus.