5.4.1. Vuosiluokkiin sitomaton opetus kouluissa

5.4.1. Vuosiluokkiin sitomaton opetus kouluissa

Opetus järjestetään Kouvolan peruskouluissa pääsääntöisesti siten, että oppilaat etenevät opinnoissaan vuosiluokkiin jaetun oppimäärän mukaisesti. Joissakin tapauksissa on kuitenkin luokallista järjestelmää joustavammin syytä ottaa huomioon oppilaan yksilölliset tarpeet opinnoissa etenemisessä. Vuosiluokkiin sitomattomassa opiskelussa oppilas etenee oman opinto-ohjelman mukaisesti joko hitaammin tai nopeammin kuin luokallisessa järjestelmässä.

Yksilöllisen opinto-ohjelman mukaan opiskeleville oppilaille laaditaan oppimissuunnitelma (erityisen tuen oppilaalle HOJKS), jossa määritellään ne tiedot ja taidot, jotka ovat edellytyksenä sille, että oppilas voi aloittaa seuraavan opintokokonaisuuden opiskelun tai jolloin hänelle voidaan antaa päättötodistus, mikäli oppilas on edennyt opinnoissaan päättövaiheeseen.

Oppilaan arvioinnissa vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen merkittävin jousto on, että oppilas ei jää luokalleen mahdollisten puuttuvien tai hylättyjen suoritusten vuoksi, vaan lukuvuoden päättyessä hän saa lukuvuositodistuksen ja jatkaa seuraavan lukuvuoden alkaessa opintojaan siitä, mihin ne ovat edellisen lukuvuoden päättyessä jääneet. Opetuksen järjestämisessä pyritään siihen, että oppilas saa jatkaa opintoja omassa opetusryhmässään. Päättövaiheessa oppilas jää 9. luokalle, suorittaa opinnot loppuun ja saa päättötodistuksen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä