5.4.5. Opetus erityissä tilanteissa esi- ja perusopetuksessa

5.4.5. Opetus erityisissä tilanteissa esi- ja perusopetuksessa

Kouvolan kaupunki järjestää perusopetuslain mukaista sairaalaopetusta Kuusankoskella Carean lasten- ja nuorisopsykiatrian osastojen ja poliklinikoiden hoitosuhteessa oleville esi- ja perusopetuksen oppilaille Tähteenkadun koulun sairaalaopetuksen yksikössä.

Sairaalaopetuksessa korostuvat kasvatuksen ja opetuksen lisäksi pedagoginen kuntoutus ja kaikkien oppilasta opettavien, kasvattavien tai hoitavien tahojen keskinäinen yhteistyö, yksikkö- ja koulukonsultaatiot ja ohjaustoiminta. Opetuksessa painottuu opetuksen osana pedagoginen kuntoutus, esiopetusta ja koulunkäyntiä ylläpitävä opetus sekä oppimis- ja koulunkäyntitaitojen arviointi.

Sairaalaopetuksen yksikössä on sekä osastopaikkoja että avopaikkoja. Avopaikoille ohjataan vahvan hoidollisen tuen tarpeessa olevia esi- ja perusopetuksen oppilaita ensisijaisesti tuki- ja arviointijaksoille. Oppilas säilyy oman yksikkönsä oppilaana myös sairaalaopetuksen ajan. Hänen opetuksessaan noudatetaan oman yksikön opetussuunnitelmaa ja näin ollen yhteistyö omaan esiopetusyksikköön tai kouluun on vahvaa. Omasta yksiköstä nimetään vastuuhenkilö yhteistyöhön ja yhteistyön käytänteistä on sovittava kirjallisesti. Näin varmistetaan parhaiten paluu omaan ryhmään ja kouluun sairaalaopetuksen jälkeen.

Mikäli oppilas on kykenemätön opiskelemaan omassa esiopetusryhmässään tai kouluympäristössä, hänen opetuksensa voidaan järjestää joko osittain tai kokonaan erityisin opetusjärjestelyin muussa ympäristössä ja sellaisin toimintamallein, joiden avulla oppilas pystyy edistymään opinnoissaan. Opetuksesta on vastuussa oppilaan oma esiopetusyksikkö tai koulu. Hänelle tehdään päätös erityisistä opetusjärjestelyistä ja hänelle nimetään tutkiva opettaja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä