5.2.3. Päiväkodin ja koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden tahojen kanssa

5.2.3. Päiväkodin ja koulun sisäinen yhteistyö ja yhteistyö muiden tahojen kanssa

Päiväkodin ja koulun aikuisten yhteistyö toimii mallina oppilaiden yhteistyölle. Yhteistyötä tehdään eri muodoissaan arjen työssä mm. yhteissuunnitteluna, opetuksen toteuttamisena samanaikaisopetuksena, oppimisen arviointina sekä oppilashuollon toteuttamisena.

Yhteistyö päiväkodin ja koulun sisällä näkyy erityisesti laaja-alaisten alaisen osaamisen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Yhteistyöhön osallistuu koko henkilöstö sekä oppilaat. Yhteistyötä päiväkodeissa ja kouluissa tapahtuu yksikön sisällä myös henkilökunnan ja oppilaiden välillä. Päiväkodeissa ja kouluissa yhteistyö näkyy tiiviinä tiimityönä koko kasvatusyhteisön kesken, kouluissa mm. joustavina opetusryhminä.

Koulut ja päiväkodit tekevät yhteistyötä opetussuunnitelman toteuttamisen eri osa- alueilla kaupungin eri toimijoiden kanssa. Yhteistyötä tehdään kulttuurikasvatus- ja kirjastopalveluiden, liikuntatoimen ym. kanssa, kouluissa lisäksi nuorisopalveluiden kanssa.

Kouvolan kaupungin opetussuunnitelmassa on erikseen määritelty yhteistyö nivelvaiheissa (varhaiskasvatus – esiopetus; esiopetus – 1. lk.; 6. lk. – 7. lk.; 9. lk. – toinen aste).

Päiväkodin ja koulun opetussuunnitelmassa määritellään alueellinen yhteistyö toisten koulujen ja päiväkotien kanssa. Painopiste on lähikoulujen ja päiväkotien välisessä yhteistyössä. Opetussuunnitelmassa kuvataan myös yhteistyö ulkopuolisten tahojen kanssa.

Seurakunnat ovat yhteistyökumppaneita mm. päivänavauksissa, perinteisissä juhlissa ja uskonnollisissa tilaisuuksissa, yleissivistävän opetuksen yhtenä oppimisympäristönä, osallisuuden ja demokratiakasvatuksen tukena sekä kasvun ja hyvinvoinnin tukena.

Vuosittaisessa suunnitelmassa voidaan määritellä vaihtuvat tavat tehdä yhteistyötä.

Kaipiaisten koulun lisäys

Kaipiaisten koulussa päiväkoti on läheinen yhteistyökumppani.
Yhteistyötä muiden koulujen kanssa tehdään mahdollisuuksien
mukaan.
Vastaanottavien yläkoulujen kanssa nivelvaihepalaverit ja
tiedonsiirrot sekä tutustumispäivät ja kuraattorien tapaamiset.
Yhteistyötä seurakuntien, urheiluseurojen, VPK:n ja kulttuuritoimen
kanssa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä