5. Oppimista ja hyvinvointia edistävän koulutyön järjestäminen