Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7): Vaikutamme aktiivisesti


Osallistumisen, vaikuttamisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen keskiössä oppilas on aktiivisena toimijana.

Osallisuuden vahvistaminen, oman työn suunnittelu, omien valintojen vaikutuksien ymmärtäminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä ryhmässä toimiminen, vaikuttaminen ja vastuu ovat aktiivisen kansalaisuuden osatekijöitä.

Päiväkodin opetussuunnitelmassa määritellään osallisuuden muodot. Vastaavasti koulun opetussuunnitelmassa määritellään oppilaskuntatoiminnan lisäksi myös muut osallisuuden vahvistamisen muodot. Asiaa voidaan tarkentaa vuosittaisessa suunnitelmassa.

Koulut osallistuvat mahdollisuuksien mukaan ympäristökoulun toimintaan, nuorisovaltuustovaaleihin sekä järjestävät varjovaaleja kunnallis-, eduskunta- ja EU-vaalien yhteydessä.

Kaipiaisten koulun lisäys

Oppilaskuntaan Kaipiaisten koulussa kuuluu 2.-6. luokan oppilaita.
Oppilaskunnan jäsenet valitaan vuosittain vaaleilla.
Oppilaskunta suunnittelee pienimuotoisia tapahtumia piristämään
koulutyötä ja tekee ehdotuksia kouluviihtyvyyden parantamiseksi.
Kysytään oppilaiden toiveita valinnaisaineiden aihepiireiksi.
Oppilaille annetaan mahdollisuus valita opintokokonaisuuksia ja
erilaisia tapoja opiskella asioita.
Tutkivan oppimisen käyttö; lähdetään ongelmalähtöiseti liikkeelle,
oppilaat miettivät itse, miten lähtevät ratkaisemaan ongelmia.
Annetaan oppilaille mahdollisuus valita ja käyttää erilaisia
oppimismenetelmiä, kuten tieto- ja viestintäteknologiaa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä