Monilukutaito (L4)

Monilukutaito (L4): Tulkitsemme ympäröivää maailmaa


Monilukutaidon avulla tulkitsemme ympäröivää maailmaa. Keskeisiä käsitteitä monilukutaidon kehittymisessä ovat kriittisyys ja kyseenalaistaminen, eettisyys, vastuunalaisuus, lukuinto, tekstin ymmärtäminen laajana käsitteenä sekä tekstin tuottaminen, tulkitseminen ja arvottaminen.

Päiväkodin ja koulun opetussuunnitelmassa kuvataan keinoja, joiden avulla laaja-alainen tekstikäsitys tukee oppilaan oppimista. Laaja-alaisella tekstikäsityksellä tarkoitetaan opetussuunnitelman perusteiden mukaista sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tietoa.

Kouluilla on halutessaan käytössään lukudiplomit, joiden avulla oppilaita kannustetaan lukemaan. Lisäksi koulut osallistuvat kaupungin kirjaston eri vuosiluokille järjestämään mediakasvatukseen mahdollisuuksien mukaan.

Kaipiaisten koulun lisäys

Kaipiaisten koulussa tuotetaan tekstejä eri muodoissa käyttäen
hyväksi tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia. Kehitetään kriittistä
suhtautumista lasten päivittäin kohtaamaan mediamaailmaan.
Oppilaat tuottavat mediaa monipuolisesti (elokuvat, uutiset, videot,
mainokset ja kuvat). Omia tuotoksia julkaistaan koulussa koulun
muiden oppilaiden nähtäväksi.
Seurataan ajankohtaisia median ilmiöitä ja hyödynnetään niitä
opiskelussa ja pyritään ymmärtämään niiden vaikutuksia oppilaan ja
koulun arkeen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä