Ajattelu ja oppimisen taidot (L1)

Ajattelun ja oppimisen taidot (L1): Annamme tilaa ja aikaa ilmiöille


Ajattelun ja oppimisen taitojen kehittymisen keskiössä on oppilaan oma kokemus ilmiöistä.

Keskeisiä asioita ajattelun ja oppimisen taitojen kehittämisessä ovat toiminnallisuus, uteliaisuus ja ilo, vuorovaikutus ja yhdessä tekeminen, tiedonhallinta, itsetuntemus ja minäkuva sekä oppimaan oppimisen taidot. Hyvät kokemukset oppimisesta vahvistavat uusien asioiden omaksumista. Oppilaita ohjataan myös oman osaamisensa tunnistamiseen.

Päiväkodin ja koulun opetussuunnitelmassa valitaan keinot ja ne opetuksen järjestelyt, jotka tukevat ilmiökeskeistä oppimista. Opetussuunnitelmassa tai vuosittaisessa suunnitelmassa voidaan määritellä vuosittaiset painotukset, joissa korostetaan päiväkodin tai koulun ja alueen omaleimaisuutta.

Kaipiaisten koulun lisäys

Eri-ikäisten oppilaiden yhteistyö joustavilla ryhmäjaoilla ja luokkarajat ylittävillä ryhmittelyillä.

Käytetään hyväksi lähiympäristön monimuotoisuutta.

Järjestetään oppilaille mahdollisuus opiskella myös koulurakennuksen ulkopuolella. Ja mahdollisuus olla myös ”pois pulpeteista”.

Tutkiva oppiminen opetusmenetelmänä ja lähestymistapana.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä