2.2.3. Esi- ja perusopetuksen arvoperusta

2.2.3. Esi - ja perusopetuksen arvoperusta

Kouvolan kaupungin esi- ja perusopetus rakentuu opetussuunnitelman perusteissa
esitetylle arvoperustalle:
 • oppilaan ainutlaatuisuus ja
 • oikeus hyvään opetukseen
 • ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia
 • kulttuurinen moninaisuus rikkautena
 • kestävän elämäntavan välttämättömyys.

Tämän arvoperustan lisäksi Kouvolan esi- ja perusopetuksessa arvoja ovat:
 • oppilaan paras
 • oppilaan kokonaisvaltainen hyvinvointi
 • toisen kunnioittaminen
 • vastuullisuus
 • yhteisöllisyys
 • edistyksellisyys
 • luovuus
 • turvallisuus.

Oppilaan kannalta näiden arvojen toteutuminen opetuksessa
tarkoittaa, että
 • hänen ainutlaatuisuutensa ja yksilöllisyytensä huomioidaan ihmisarvoltaan tasa-arvoisesti ja
 • häntä ohjataan aktiiviseksi, vastuulliseksi, muut huomioivaksi, työtä tekeväksi ja itseensä luottavaksi oppijaksi.

Työtavat opetuksessa ovat
 • oppilasta aktivoivia
 • osallistavia ja
 • jarko-opintoihin valmiuksia antavia.

Oppimisympäristöt ovat turvallisia, monipuolisia, tarkoituksenmukaisia, laadukkaita, edistyksellisiä, eriyttäviä ja luovia.
Päiväkodeissa ja kouluissa työskentelevät henkilöt ovat ammattitaitoisia, kouluttautumismyönteisiä, työhön ja yhteisiin pelisääntöihin sekä oppilaasta lähtöisin olevaan toimintaan sitoutuneita sekä omassa toiminnassaan esimerkillisiä. Kaikki henkilökunnan jäsenet ovat kasvatusvastuussa.

Yhteistyötä tehdään niin sisäisesti, esimerkiksi oppiaineiden välinen yhteistyö, kuin kodin ja ympäröivän yhteiskunna n sekä verkostojen kanssa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä