3. luokka

44.5. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 3. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

T1 Ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1 Suhde omaan uskontoon: Sisällöissä keskitytään uskonnon lähteisiin, pyhiin kirjoihin ja henkilöihin sekä musiikkiin, symboleihin, pyhiin paikkoihin ja rakennuksiin. Tärkeitä sisältöjä ovat opiskeltavan uskonnon oppi, tavat, rituaalit ja yhteisöt sekä uskonnon sisäinen monimuotoisuus. Tarkastellaan uskonnon keskeisiä kertomuksia ja niiden vuorovaikutusta taiteen, tieteen ja kulttuurin kanssa.

T10 Ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

(painotus omissa valinnoissa)

S2 Uskontojen maailma: Opetuksen sisältöjä ovat kristinusko, muut uskonnot ja uskonnottomuus suomalaisessa kulttuurissa ja arjessa. Tutustutaan erityisesti koulun lähialueella vaikuttaviin uskonnollisiin yhteisöihin ja niiden pyhiin tiloihin. Opetuksessa tarkastellaan Suomen ja Euroopan katsomuksellista ja uskonnollista taustaa ja nykytilaa. Sisällöt valitaan niin, että muodostuu kokonaiskuva Euroopan uskonnollisista juurista ja erityisesti juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin perussisällöistä ja merkityksestä. Sisältöjen valinnassa otetaan huomioon uskontoon liittyvien teemojen käsittely mediassa ja populaarikulttuurissa.

S3 Hyvä elämä: Keskeisiä sisältöjä ovat ihmisarvo, elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen. Pohdinnan kohteena ovat oppilaan omat valinnat ja toiminnan taustalla vaikuttavat arvot sekä globaali vastuu. Tärkeitä sisältöjä ovat elämäntaidot, itsetuntemus ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tutustutaan opiskeltavan uskonnon keskeisiin eettisiin opetuksiin sekä eri uskontojen ja katsomusten yhteisiin eettisiin käsityksiin. Käsitellään YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta. Sisällöt antavat oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen sekä uskonnoista käytävään keskusteluun.

44.5.1 Evankelisluterilainen ja ortodoksiuskonto

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

Evankelisluterilainen uskonto

Ortodoksinen uskonto

T1 Ohjata oppilasta perehtymään opiskeltavan uskonnon pyhiin kirjoihin ja kertomuksiin sekä keskeisiin oppeihin

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa tarkastellaan Raamattua kirjana. Painotus on Vanhassa Testamentissa. Opetuksessa syvennetään tietoja kirkkovuodesta. Opetuksessa otetaan huomioon virret ja muu hengellinen musiikki.

S1 Suhde omaan uskontoon: Opetuksessa paneudutaan ortodoksisen uskonnon lähteisiin ja peruskäsitteisiin. Keskeisiä sisältöjä ovat kirkolliset toimitukset arjessa ja juhlassa. Perehdytään Vanhan testamentin kirjallisuuteen ortodoksisen opetuksen näkökulmasta.

T10 Ohjata oppilasta arvioimaan tekemiään valintoja ja pohtimaan toiminnan taustalla vaikuttavia arvoja eettisten periaatteiden ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta

(Painotus omissa valinnoissa)

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tarkastellaan, mitä merkitsee pyhyys uskonnoissa, oma ja toisen pyhä.

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa käsitellään keskeisiä elämänkysymyksiä, tunteita ja arvoja Vanhasta Testamentista valittujen kertomusten avulla. Opetuksessa tarkastellaan kymmentä käskyä. Pohditaan oppilaan omia valintoja ja hänen toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja. Opetukseen valittujen sisältöjen tulee antaa oppilaalle välineitä eettiseen keskusteluun ja omien näkemysten perustelemiseen. Tärkeitä näkökulmia ovat elämäntaidot, itsetuntemus, tunnetaidot ja kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tärkeitä sisältöjä ovat elämän kunnioittaminen ja luonnon vaaliminen.

S2 Uskontojen maailma: Opetuksessa tarkastellaan mitä ovat pyhyys, juhlat ja erilaiset tavat ja niiden arvostaminen omassa kulttuurissa.

Perehdytään juutalaisuuden yhteisiin piirteisiin ortodoksisen kristillisyyden kanssa.

S3 Hyvä elämä: Opetuksessa otetaan huomioon toisen ihmisen arvostaminen, huolenpito ympäristöstä ja luonnosta sekä elämän kunnioittaminen ja kestävä tulevaisuus. Perehdytään kymmeneen käskyyn.

44.5.2. Islamin uskonto

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

T5 Oppilas ymmärtää, että muslimeja on ympäri maailmaa

S1 Islam toiseksi suurimpana maailmanuskontona (missä kaikkialla oppilaiden mielestä on muslimeja, tutkitaan tilannetta yhdessä), islamilainen yhteisö (umma), sisaruus, islamilaiset hyveet

T1Uskonnon tapoihin, rituaaleihin ja pyhiin paikkoihin tutustuminen

S1 Pyhät paikat (Mekka) ja rakennukset (moskeija) sekä tavat ja rituaalit (esim. moskeijassa: kengät pois, esipesu)

S2 Tutustutaan mahdollisuuksien mukaan koulun lähellä vaikuttaviin uskonnollisiin paikkoihin (Lahden moskeija)

T10 Elämän ja luonnon kunnioittamisen oppiminen

S3 Erilaisuuden hyväksyminen, luonnon vaaliminen (luojan luomistyö)

T3 Auttaa oppilasta ymmärtämään uskontonsa vertauskuvia

S1 Uskonnon kertomukset (profeettojen tarinat) ja symbolit (kuunsirppi ja tähti)

T3 Allahin ominaisuuksiin tutustuminen

S1 Allahin nimet (anteeksiantavainen, armollinen ym.), Jumalan ykseys (ei muita jumalia)

T9 Oman käyttäytymisen merkityksen ymmärtäminen

S1 Velvollisuus ja vastuu omasta käytöksestä, hyveet

(avuliaisuus, ystävällisyys)

T1 Profeetta Muhammedin elämään tutustuminen

S1 Allah puhui

Muhammedille, valitsi hänet kertomaan Islamista ja oikeista teoista,

Muhammedin ja muiden profeettojen ihmeet

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä