8. luokka

43.6. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 8. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta, terveyden edistämistä sekä elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

Terveyden ymmärtäminen laaja-alaisesti (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen)

Päivittäiset arjen valinnat terveyden edistämisessä

Seksuaalinen kehittyminen (seksuaalisuuden portaat)

T2 ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan tunne- ja vuorovaikutustaidoissa ja kykyä toimia erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

Ihmissuhteet ja vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Tunteiden tunnistaminen ja ilmaisu

T3 ohjata oppilasta kehittämään itsetuntemustaan, omien arvojen ja asenteiden sekä kehon ja mielen viestien tunnistamista ja tunnistamaan ja säätelemään käyttäytymistään, oppimistaan ja opiskeluaan tukevia tekijöitä

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy

Tunteiden säätely ja järkevä ongelmanratkaisu ristiriitatilanteissa (esim. minäviesti)

Myönteinen minäkuva

Päivittäiset arjen valinnat opiskelun tukena

Seksuaalinen monimuotoisuus

T4 ohjata oppilasta pohtimaan yksilöllisyyteen, yhteisöllisyyteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä terveyden näkökulmasta sekä tukea oppilaan valmiuksia luoda vastuullisia ratkaisuja ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

Tunteiden säätely ja järkevä ongelmanratkaisu ristiriitatilanteissa

Seksuaalinen monimuotoisuus

T5 ohjata oppilasta syventämään ymmärrystään fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä ja niitä vahvistavista ja vaarantavista tekijöistä ja mekanismeista sekä tukea oppilaan valmiuksia käyttää näihin liittyviä käsitteitä asianmukaisesti

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

Terveyttä vaarantavat tekijät: kiusaaminen, seksuaalinen riskikäyttäytyminen, tapaturmat, päihteet

Terveyttä tukevat voimavarat: Mielen hyvinvointi, seksuaaliterveys ja päivittäiset arjen valinnat

T6 tukea oppilaan kehittymistä terveyteen ja sairauteen liittyvän tiedon hankkijana ja käyttäjänä sekä edistää valmiuksia toimia tarkoituksenmukaisesti terveyteen, turvallisuuteen ja sairauksiin liittyvissä tilanteissa

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy

S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

Liikenneturvallisuus ja –käyttäytyminen, onnettomuudet, ensiapu

Ehkäisy ja sukupuolitaudit

T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja sekä rohkaista oppilasta pohtimaan oman terveyden kannalta merkityksellisiä voimavaroja

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy

Päivittäiset arkiset valinnat

Mielenterveys myönteisenä voimavarana

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä