7. luokka

43.5. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 7. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään terveyden laaja-alaisuutta,
terveyden edistämistä sekä elämänkulkua, kasvua ja kehitystä voimavaralähtöisesti

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

Terveyden ymmärtäminen laaja-alaisesti (fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen)

Ihmisen elämänkulku

Murrosiän muutokset ja kehittyvä seksuaalisuus

T2 Ohjata oppilasta kehittämään valmiuksiaan tunne- ja vuorovaikutustilanteissa ja kykyä toimia erilaisissa ristiriita- ja kriisitilanteissa

S2 Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy

Tunteet; niiden tunnistaminen ja emootiot

T5 ohjata oppilasta syventämään ymmärrystään fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä ja niitä vahvistavista ja vaarantavista tekijöistä ja mekanismeista sekä tukea oppilaan valmiuksia käyttää näihin liittyviä käsitteitä asianmukaisesti

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

Päivittäiset terveyttä edistävät valinnat:

· arkirytmi

· uni

· ravitsemus

· liikunta

· ryhti

· harrastukset

· hygienia

· mielen hyvinvointi

· turvaverkko

Tavallisimmat tartuntataudit ja sairaudet sekä niiden itsehoito

T7 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan omia terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä tottumuksiaan, valintojaan ja niiden perusteluja sekä rohkaista oppilasta pohtimaan oman terveyden kannalta merkityksellisiä voimavaroja

S1 Terveyttä tukeva kasvu ja kehitys

Päihteet, mielihyvä, riippuvuus

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä