3. luokka

32.5. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 3. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

T2 innostaa oppilasta vahvistamaan kasvokkaisen vuorovaikutuksen, opetuspuheen ja kuultujen tekstien kuuntelu- ja ymmärtämistaitojaan

S1

· Harjoitellaan itsensä ilmaisua ja oman mielipiteen kertomista.

· Opetellaan käyttämään ikäkauden mukaista ja eri tilanteisiin liittyvää kieltä.

· Harjoitellaan kuuntelutaitoja.

T2: L2, L4, L5

· Harjoitellaan viestinnän perustaitoja ja -tapoja (esim. leikit, pelit, keskustelu, draama).

· Tarkastellaan ja harjoitellaan puhuttelun eri tapoja erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa.

Tekstien tulkitseminen

T5 kannustaa oppilasta kehittämään taitoaan tulkita puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä erilaisissa tilanteissa tarkoituksenmukaisia luku- ja ymmärtämisstrategioita käyttäen

S2

· Harjoitellaan erilaisten tekstien lukemista sekä erilaisia lukemisentapoja

· Opitaan tunnistamaan eri tekstien havaittavissa olevia kielellisiä piirteitä.

· Laajennetaan sana- ja käsitevarastoa.

T5: L1, L4, L6

· Luetaan ja kuunnellaan monenlaisia tekstejä: kaunokirjalliset tekstit (sadut, tarinat, novellit, kertomukset, vitsit, runot, lorut, näytelmät, sarjakuvat, romaanit, elokuvien tekstitykset ja vuoropuhelut jne.) sekä asiatekstit (oppikirjatekstit, kaavakkeet, aikataulut, ohjeet, reseptit jne.)

· Tulkitaan ja tutkitaan niitä tarkastelemalla niissä esiintyviä rakenneasioita ja sekä harjoitellaan suomen kielelle tyypillisten ja taajaan esiintyvien rakenteiden käyttöä.

· Tutustutaan oppiaineiden sanastoon ja opiskellaan sanastoa ja ilmaisuja monipuolisesti.

Tekstien tuottaminen

T9 ohjata oppilasta tarkastelemaan ja arvioimaan omia tekstejään sekä kehittämään taitoa antaa ja vastaanottaa palautetta

S3

· Harjoitellaan omien tarinoitten ja monimuotoisten tekstien kirjoittamista yksin ja ryhmässä.

· Opetellaan tekstinkäsittelyä.

T9: L1, L2, L4

· Ohjataan oppilasta käyttämään kieltä monipuolisesti erilaisissa tilanteissa sekä kirjallisesti että suullisesti.

· Harjoitellaan oppilaiden tuottamista teksteistä esiin nousevia rakennepiirteitä, joita oppilaat selvästi tarvitsevat ilmaisuunsa, mutta niiden käyttö vielä horjuu.

· Kannustetaan oman äidinkielen vaalimiseen.

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

T11 innostaa oppilasta tutustumaan monipuolisesti kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja kannustaa lukemaan lapsille ja nuorille suunnattua kirjallisuutta sekä rohkaista lukuelämysten jakamiseen ja kirjaston aktiiviseen käyttöön

S4

· Tutustutaan kirjastoon ja sen käyttöön.

· Haetaan kirjastosta oppilaille heitä kiinnostavaa luettavaa.

· Luetaan ääneen ja ryhmissä, kannustetaan lukemaan ja tutustumaan lasten- ja nuorten kirjallisuuteen.

L2

Kannustetaan oppilasta huomioimaan oman kieliympäristön moninaisuus omassa työskentelyssään esim. luokka- ja koulunäytelmät, kirjaesittelyt.

 Valitaan yhteistyössä oppilaiden ja kirjaston kanssa monipuolisia tekstejä opetusmateriaaleiksi.

 Osallistutaan Kouvolan kulttuurikasvatusohjelma Lennokin tarjoamiin tapahtumiin.

 Ohjataan ja opastetaan kirjastojen käyttöön ja tehdään monimuotoista yhteistyötä kirjaston kanssa, muun muassa kirjavinkkaukset, kirjasarjat, tvt-opastus.

 Hyödynnetään tarjolla olevia lukudiplomeja tai luodaan omia oppilaiden kielentaitotasoa vastaavia, tavoitteellisia kannusteita lukemiseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä