9. luokka

40.7 Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 9. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta

SI Maapallon karttakuva ja alueet: Sisällöissä keskitytään Suomen hahmottamiseen sekä Suomen keskeisen paikannimistön omaksumiseen.

T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan luonnonmaisemia Suomessa

S4 Muuttuvat maisemat ja
elinympäristöt:
Tarkastellaan
Suomen ja oman kotiseudun luonnonmaantieteellisiä
erityispiirteitä sekä
Suomen maisema-alueita.
Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä. Osallistutaan oman lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja parantamiseen.
Tutkitaan esimerkkien
avulla maailman eri alueiden
luonnon- ja kulttuurimaisemia.

T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa

S5 Ihmiset ja kulttuurit
maapallolla:
Tutustutaan
kulttuureihin, ihmisten elämään,
asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa.
Tarkastellaan esimerkkien
avulla, miten ympäristö
vaikuttaa elinkeinoihin,
asumiseen ja muuhun
ihmisen toimintaan.
Pohditaan ihmisoikeuksia ja
hyvän elämän edellytyksiä
erityisesti lasten ja nuorten
näkökulmasta.

Metsätalous ja metsäteollisuus Kymenlaaksossa ja globaalissa maailmassa.

T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys

S2 Ajankohtainen muuttuva maailma: Seurataan ajankohtaisia uutisia. Pohditaan kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseuranta yhdistetään maantiedon muiden sisältöjen opiskeluun. Tutustutaan työelämässä ja yhteiskunnan eri osa-alueilla tarvittavaan maantieteelliseen osaamiseen.

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö: Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristömuutoksiin, erityisesti ilmastomuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Käsitellään ympäristön tilaa ja yhteistyömahdollisuuksia Itämeren alueella. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.

T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää maantieteellisiä kysymyksiä

S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt: Tarkastellaan oman kotiseudun erityspiirteitä sekä tutkitaan alueellisia eroja eri aluetasoilla geomediaa hyödyntäen.

T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä

S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt: Tarkastellaan oman kotiseudun erityspiirteitä ja Suomen maisema-alueita.

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla: tutustutaan ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa ja eri puolilla maailmaa.

T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja

S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt: Tarkastellaan oman kotiseudun erikoispiirteitä sekä Suomen maisema-alueita. Tehdään kenttätutkimuksia omassa lähiympäristössä.

T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä.

S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt: Tarkastellaan oman kotiseudun erityispiirteitä. Osallistutaan oman lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä sen viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja parantamiseen.

T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa

S1-S6

T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja.

S6 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt: Osallistutaan oman lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen sekä viihtyisyyden ja turvallisuuden suunnitteluun ja parantamiseen.

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö: Perehdytään luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.

T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö: Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja biotalouden mahdollisuuksiin Suomessa ja muualla maailmassa. Tutkitaan tuotteiden elinkaaria sekä pohditaan omia kulutusvalintoja ja toimintaa vastuullisena kansalaisena. Perehdytään ympäristönmuutoksiin. Pohditaan esimerkkien avulla globalisaation vaikutuksia ja alueellisia kehityskysymyksiä.

T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta.

S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt: Tarkastellaan oman kotiseudun erityispiirteitä. Osallistutaan oman lähiympäristön monimuotoisuuden vaalimiseen.

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla: Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämiseen, asumiseen ja elinkeinoihin Suomessa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin, asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Pohditaan ihmisoikeuksia ja hyvän elämän edellytyksiä erityisesti nuorten näkökulmasta.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä