8. luokka

40.6. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 8. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

KUNTAKOHTAISET LISÄYKSET

T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maailmasta

S1 Maapallon karttakuva ja alueet: Sisällöt valitaan siten, että oppilaiden ymmärrys erilaisista kartoista syvenee. Sisällöissä keskitytään myös Euroopan paikannimistön omaksumiseen.

T3 Ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä sekä ymmärtämään erilaisia kulttuureita, elinkeinoja ja ihmisten elämää maapallon eri alueilla

S5: Ihmiset ja kulttuurit maapallolla: Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin Euroopassa ja eri puolilla maailmaa. Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin, asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan.

Metsien hyödyntäminen

T4 Kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön
välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys

S3 Elämän perusedellytykset maapallolla: Tarkastellaan elämän perusedellytyksiä kuten puhdasta ilmaa, vettä ja ravintoa ja niiden esiintymistä ja kestävää käyttöä.

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen kestävä käyttö: Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja käsitellään ympäristön tilaa.

Tarkastellaan metsätaloutta eri kasvillisuus-
vyöhykkeillä ja metsätalouden ekologisia, eettisiä ja taloudellisia ulottuvuuksia globaalissa maailmassa.


T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää maantieteellisiä kysymyksiä


S4 Muuttuvat maisemat ja elinympäristöt ja S5 ihmiset ja kulttuurit maapallolla:
Sisällöt valitaan niin, että esimerkkien avulla tutkitaan alueita ja alueiden välisiä eroja sekä tarkastellaan esimerkkien avulla miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin, asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan.

T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja etäisyyksien ymmärtämistä

S1 Maapallon karttakuva ja alueet: Sisällöt valitaan niin, että oppilaiden ymmärrys kartan peruskäsitteistä sekä erilaisista maasto- ja teemakartoista syvenee.

T8 Ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja

S5 Ihmiset ja kulttuurit maapallolla: Tarkastellaan esimerkkien avulla, miten ympäristö vaikuttaa elinkeinoihin, asumiseen ja muuhun ihmisen toimintaan. Sisällöt valitaan niin, että oppilaat toteuttavat pienimuotoisen tutkimuksen ja havainnollistavat tutkimustuloksia geomedian avulla.

T9 Aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia maailmassa

S2 Ajankohtainen muuttuva maailma: Seurataan ajankohtaisia uutisia maailman eri alueilta ja sijoitetaan uutiset kartalle. Pohditaan kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä.

T10 Tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa

S1 – S6 Yhdistetään maantiedon kaikkien sisältöjen opiskeluun

T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen käyttö: Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön. Perehdytään ympäristönmuutoksiin erityisestin ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen.

metsät ja ilmastonmuutos

T13 ohjata oppilasta arvostamaan luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa

S5: Ihmiset ja kulttuurit maapallolla: Tutustutaan kulttuureihin, ihmisten elämään, asumiseen ja elinkeinoihin.

S6 Kestävä elämäntapa ja luonnonvarojen käyttö: Keskitytään luonnonvarojen kestävään käyttöön ja ympäristönmuutoksiin ja luonnon monimuotoisuuden heikkenemiseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä