5. luokka

46.5. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 5. luokalla

TAVOITTEET

KESKEISET SISÄLLÖT

KOUVOLA

T1 vahvistaa oppilaan kiinnostusta historiasta tieteenalana ja identiteettiä rakentavana oppiaineena

T4 vahvistaa oppilaan kykyä ymmärtää historiallista aikaa ja siihen liittyviä käsitteitä

T7 auttaa oppilasta tunnistamaan muutoksia oman perheen tai yhteisön historiassa sekä ymmärtämään, miten samat muutokset ovat voineet tarkoittaa eri asioita eri ihmisille

Historiallisen tiedon luonne, oman suvun ja kotiseudun historia

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty / Esihistoria

Oman suvun historia

Kotiseutuhistoriaa
(kalliomaalaukset)

Esihistorian käsite

T2 johdattaa oppilasta tunnistamaan erilaisia tiedon lähteitä ( osassa Korkeakulttuurit)

T4 auttaa oppilasta hahmottamaan erilaisia tapoja jakaa historia aikakausiin sekä käyttämään niihin liittyviä historiallisia käsitteitä

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan historiatiedon tulkinnallisuuden

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty/ Korkeakulttuurit

Maanviljelykulttuurin murros

sivilisaation synty

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toiminnan motiiveja

T6 johdattaa oppilasta hahmottamaan erilaisia syitä ja seurauksia historian tapahtumille ja ilmiöille

S2 Vanha aika ja antiikin perintö

Pohjolan asuttaminen, kivi- pronssi- ja rautakausi

T10 ohjata oppilasta selittämään, miten tulkinnat saattavat muuttua uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä

T5 ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toiminnan motiiveja

T9 ohjata oppilasta esittämään muutoksille syitä

T8 harjaannuttaa oppilasta hahmottamaan jatkuvuuksia historiassa

T11 ohjata oppilasta selittämään ihmisen toimintaa

S2 Vanha aika ja antiikin perintö

S2 Vanha aika ja antiikin perintö

Demokratian alku

Antiikin Rooma ja sen yhteiskunta tarkemmin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä