1. luokka

13.5. Opetuksen tavoitteet ja sisällöt 1. luokalla

TAVOITTEET

SISÄLLÖT

Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu

T1 Kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja kuvia tekemällä

S1 Opetuksen sisällöiksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureja, joihin he osallistuvat omaehtoisesti.

Oppilaita rohkaistaan tutustumaan toistensa kuvakulttuureihin.

Omia kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden arjessa, lähiympäristössä ja vuorovaikutuksessa.

S2 Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista.

Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta.

Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelynlähtökohtana.

Opetuksessa keskitytään oppilaiden lähiympäristön ja sen medioiden käsittelyyn.

T2 Rohkaista oppilasta keskustelemaan havainnoistaan ja ajatuksistaan

S1 Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista.

Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta.

Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

Opetuksessa keskitytään oppilaiden lähiympäristön ja sen medioiden käsittelyyn.

T3 Innostaa oppilasta ilmaisemaan havaintojaan ja ajatuksiaan erilaisten kuvallisten tuottamisen tapojen avulla

S2 Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista.

Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnonympäristöistä sekä mediasta.

Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

Opetuksessa keskitytään oppilaiden lähiympäristön ja sen medioiden käsittelyyn.

Kuvallinen tuottaminen

T4 Innostaa oppilasta kokeilemaan erilaisia materiaaleja ja tekniikoita sekä harjoittelemaan kuvallisia ilmaisutapoja

S2 Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä,

mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista.

Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta.

Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn

lähtökohtana.

Opetuksessa keskitytään oppilaiden lähiympäristön ja sen medioiden käsittelyyn.

T5 Kannustaa oppilasta pitkäjänteiseen kuvalliseen työskentelyyn yksin ja yhdessä muiden kanssa

S2 Opetuksen sisällöt valitaan erilaisista ympäristöistä, esineistä, mediakulttuureista ja virtuaalimaailmoista.

Sisältöjä valitaan monipuolisesti rakennetuista ja luonnon ympäristöistä sekä mediasta.

Ympäristön kuvakulttuureja käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

Opetuksessa keskitytään oppilaiden lähiympäristön ja sen medioiden käsittelyyn.

Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen

T11 Kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys

S1 Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden arjessa, lähiympäristössä ja vuorovaikutuksessa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä