Tärkeitä linkkejä

Koulupäivän aikataulut Koulupäivä alkaa 8.30, 9.15 ja 10.30. Koulupäivä päättyy 12.30, 13.30 tai 14.30
Lukuvuoden työpäivät https://www.kouvola.fi/index/koulutjaopiskelu/perusopetus/tyo-jaloma-ajat.html
Loma-anomus https://peda.net/id/f08814c0d:file/download/5854f03188399f5030ae1d9ba5c6fef4f8e26351/LOMA-ANOMUS.doc