Jokelan koulu

Jokelan koulu

Jokelan koulu tarjoaa perusopetusta 1.-6. luokkien oppilaille.

Koulussa opiskelee lukuvuonna 2018-2019 yhteensä noin 200 oppilasta.
Opetushenkilöstöä koululla työskentelee 15 henkilön verran.

Koulu sijaitsee Kouvolan keskustasta noin 5 kilometriä Valkealan suuntaan
Jokelan kaupunginosassa.