7.4.2. Erityisen tuen päätös

Erityisen tuen päätöstä esitetään kirjallisesti. Esitykseen sisältyy selvitys oppilaan oppimisen etenemisestä, pedagoginen selvitys.

Esiopetuksessa pedagogiseen selvitykseen sisältyy opettajien sekä asiantuntijoiden arviot lapsen saamasta tehostetusta tuesta ja erityisen tuen tarpeesta. Päiväkodinjohtaja tai koulun rehtori tekee esityksen erityisestä tuesta. Esitykseen voi liittää muiden toimijoiden tai asiantuntijoiden lausuntoja tai kannanottoja.

Perusopetuksessa pedagogiseen selvitykseen sisältyy oppilasta opettavien opettajien selvitys ja oppimisen ja koulunkäynnin ryhmän kannanotto oppilaan saamasta tehostetusta tuesta ja oppilaan kokonaistilanteesta, sekä näiden perusteella tehty arvio erityisen tuen tarpeesta, toteuttamisesta ja mahdollisista yksilöllistettävistä oppimääristä.

Ennen erityisen tuen esitystä neuvotellaan huoltajan kanssa. Huoltajan kanta on kirjattava esitykseen ja varmistettava allekirjoituksella. Mikäli huoltajan kanta on kielteinen, järjestetään uusi neuvottelu huoltajan kanssa ennen päätöksen tekoa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä