Matematiikka

Opetuksen tavoitteet

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake

T3
Ohjata oppilasta havaitsemaan ja ymmärtämään oppimiensa asioiden välisiä yhteyksiä. (8lk)
T4
Kannustaa oppilasta harjaantumaan täsmälliseen matemaattiseen ilmaisuun suullisesti ja kirjallisesti. (8lk)
T6
Ohjata oppilasta arvioimaan ja kehittämään matemaattisia ratkaisujaan sekä tarkastelemaan kriittisesti tuloksen mielekkyyttä. (8lk)
T7
Rohkaista oppilasta soveltamaan matematiikkaa muissakin oppiaineissa ja ympäröivässä yhteiskunnassa. (8lk)
T10
Ohjata oppilasta vahvistamaan päättely- ja päässälaskutaitoa ja kannustaa oppilasta käyttämään laskutaitoaan eri tilanteissa. (7-9lk)
T12
Tukea oppilasta laajentamaan lukukäsitteen ymmärtämistä reaalilukuihin. (8lk)
T13
Tukea oppilasta laajentamaan ymmärrystään prosenttilaskennasta. (8lk)
T15
Ohjata oppilasta ymmärtämään muuttujan käsite ja tutustuttaa funktion käsitteeseen. Ohjata oppilasta harjoittelemaan funktion kuvaajan tulkitsemista ja tuottamista. (8lk)
T16
Tukea oppilasta ymmärtämään geometrian käsitteitä ja niiden välisiä yhteyksiä. (7-9lk)
T17
Ohjata oppilasta ymmärtämään ja hyödyntämään suorakulmaiseen kolmioon ja ympyrään liittyviä ominaisuuksia. (7-9lk)
T20
Ohjata oppilasta kehittämään algoritmista ajatteluaan sekä taitojaan soveltaa matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemiseen. (7-9lk)

Kirjaudu sisään lähettääksesi tämä lomake